By – On אוגוסט 07, 2013 – In מאמרים With No comment

הצבת מטרות

מאת: נבות גסול

"כוון לשמיים ותגיע לתקרה. כוון לתיקרה ותישאר על הריצפה".

המטרה שלי היא לנצח בתחרות…זהו משפט מאד מוכר בספורט התחרותי. הצבת מטרות הינה תאורית מוטביציה אשר ממריצה את הספורטאי להיות פורה ויעיל יותר ולכן שימושה בתחום הספורט הוא כה נרחב. להצבת המטרות קיימים יתרונות רבים כגון: עליה במוטבציה, עליה בהנעה ובבטחון-העצמי, קשב ממוקד, למידה של אסטרטגיות חדשות, התמדה ועוד. אך ביצוע לא נכון של הטכניקה עלול להוביל לירידה בבטחון-העצמי, תסכול, וירידה חדה במוטיבציה. לכן, לפני שמציבים מטרות יש לדעת ממה הן בנויות, יש להבין ולהפנים את אבני הבניין של המטרות ואז ניתן להשתמש בטכניקה ככלי לאימון ולתחרות.

הצבת מטרות 2

בפסיכולוגית ספורט מחלקים את המטרה ל-3 סוגי מטרות.

  1. מטרת תוצאה- מתמקד בתוצאה של התחרות ובדרך כלל מעורבת השוואה חברתית. לדוגמא: המטרה שלי היא לנצח בתחרות.
  2. מטרת ביצוע- מתמקד ברמת הביצוע של היחיד. לדוגמא: לרכב במהירות ממוצעת של 35 קמ"ש לאורך התחרות.
  3. מטרת תהליך: מתמקד בהתנהגות ספציפית במהלך הארוע, התמקדות בטכניקה או מטלה. לדוגמא: שמירה על טווח דופק על פי תכנית האימון או התחרות.

על פי מחקרים רבים נמצא שהתמקדות במטרת תוצאה בלבד מביאה לשיפור הנמוך ביותר ביחס למטרות האחרות, אך עדיין מטרת תוצאה הינה המטרה השכיחה ביותר בשימוש. הסיבה בגינה מטרות תוצאה עלולות להיות שליליות היא עקב כך שאם הספורטאי לא עמד במטרה אזי תחושות תסכול ואכזבה יביאו לירידה בבטחון-העצמי ולירידה במוטבציה.

האסטרטגיה המומלצת ביותר היא שילוב כל שלושת סוגי המטרות כאשר הדגש העיקרי הוא על מטרות ביצוע ותהליך. התכוונות ועמידה במטרת הביצוע היא בעלת חשיבות עקב שתי סיבות בסיסיות. ראשית, שאם עמדת במטרת הביצוע אז יש סיכוי טוב שתעמוד במטרת התוצאה. שנית, עמידה במטרת הביצוע מביאה לסיפוק עצמי גם אם לא עמדת במטרת התוצאה, כך שתחושות גאווה ובטחון להמשך יתקיימו ואכזבה ותסכול לא יהוו גורם מעכב. בנוסף, עמידה במטרות התהליך יאפשרו לך לשפר את היכולת הטכנית וללמוד אסטרטגיות חדשות שיעשירו וישמשו אותך ברגע האמת.

בכדי שכלל המטרות יהיו רלוונטיות לספורטאי ישנם גורמים נוספים שיש למלא בכדי להפוך את הצבת המטרות לטכניקה פרקטית ומועילה. גורם אחד הינו התחשבות בקושי המטרה. נמצא כי מטרות קשות להשגה מעלות את רמת התסכול של הספורטאי ובכך לא משיגות את היעד. בנוסף, מטרות קלות מדי אינן יעילות מספיק לצורך שיפור. מטרות בעלות קושי בינוני הינן המטרות היעילות ביותר לשיפור והן אלו שיש לעבוד עליהן כמטרות הקצרות.

הצבת מטרות

חשוב לזכור שעל המטרות להיות ראליות:

ראליות – כי אם הן לא כאלו הסיכוי לאכזבה ותסכול גדול ותחושת כשלון תפגע בבטחון-העצמי והמוטיבציה.

ספציפיות – מתמקדות בדיוק במטרה להשגה.

מדידות – ניתן לכמת את המטרה ולראות את המרחק שלך ממנה. מטרה לא מדידה או אחת שלא ניתן לנטר אותה ואין דרך לבחון לאורך זמן התקדמות או אי-התקדמות לכיוון המטרה אזי היא לא רלוונטית.

מוקצבות בזמן – בכדי להתוות בהירות לעמידה במטרה.

עתה, לפני שאתה מציב לך מטרות, יש לזכור דבר אחד שקודם לכך, והוא: הפנמה וכוונה. אם הספורטאי לא הפנים את המטרה, האמין בעצמו שהוא יכול להשיגה, כל מטרה שהיא אינה רלוונטית.

הדרך הטובה ביותר להצבת מטרות היא בעזרת המאמן הפיזי והמאמן המנטאלי. על ידי עריכת פרופיל ביצוע, הכולל קריטריונים מנטאלים ופיזים, ניתן להציב מטרות אשר ישמרו חוזקות ויחזקו חולשות. לאחר הצבת המטרה הגדולה, ופירוקה למטרות קצרות, על הספורטאי, המאמן הפיזי והמאמן המנטאלי מוטלת האחריות לפתח תכנית אימון, הכוללת טכניקה, טקטיקה ואסטרטגיה ליישום בפועל של הדרך להשגת המטרה.

קדימה, לעבודה!!

הכותב הינו מאמן מנטאלי לספורטאים

בתחום פסיכולוגית ספורט

navotgasul.smc@gmail.com

טלפון: 052-3631111

השאר תגובה